Byty na prodej
71 / 100

Byty na prodej a vhodná smlouva, jak na to?

Ať již máte byty na prodej, pronájem nebo se jedná o domy na prodej bez realitky a chcete si prodat svoji nemovitost sami, budete určitě potřebovat pro prodej nemovitosti smlouvu, která bude sepsána dle ustanovení NOZ, zák. č. 89/2012 Sb.

Nový občanský zákoník nahradil nejen stávající občanský zákoník z roku 1964 a jeho novely, ale i zákon o rodině, obchodní zákoník (ale pouze v části týkající se zejména obchodních závazkových vztahů, pro část týkající se obchodních společností a družstev platí nový zákon o obchodních korporacích[17]).

Dále byly zrušeny:

Zákon obsahuje v § 3080 celkem 238 zrušovacích ustanovení, z nichž 210 se vztahuje na zákony nebo jejich části, 7 ustanovení ruší nařízení vlády (výše úroků a poplatků z prodlení, prováděcí nařízení k občanskému zákoníku, vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek a jejich novely) a 21 ustanovení ruší vyhlášky (o peněžních službách občanům, všechny přepravní řády, vyhláška o podmínkách údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací, vyhláška o finanční pomoci při převodu skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví, vyhláška o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací, vyhláška o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví a vyhláška o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění a novely těchto vyhlášek).

Download document

Před stažením tohoto dokumentu zadejte svůj e-mail

Translate »

Compare