Katastr nemovitostí a jak na něj
64 / 100

Katastr nemovitostí a jak na něj. Katastr nemovitostí je státem zřízený veřejný rejstřík o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení.

Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených, práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí obsahuje řadu důležitých údajů o pozemcích a vybraných stavbách a o jejich vlastnících.

Katastr nemovitostí neleznate na CUZK, kde můžete využít https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ pro hledání parcely, stavby, jednotky, řízení atd.

Download document

Před stažením tohoto dokumentu zadejte svůj e-mail

Translate »

Compare