Rozdíly České vs. US realitní kanceláře

Rozdíly České vs. US realitní kanceláře

70 / 100

Rozdíly České vs. US realitní kanceláře

Rozdíly České vs. US realitní kanceláře. Věděli jste ? Realitní kanceláře v Česku a USA mohou mít podobné cíle, ale pracují s různými postupy, zvyklostmi a právními rámci. Zde je srovnání toho, jak pracují v obou zemích:

Česká republika:

  • Postupy jednání: V Česku realitní kanceláře často zprostředkovávají prodej nemovitostí, přičemž mají tendenci být velmi aktivními hráči v procesu. Klienti často podepisují smlouvu o zprostředkování, kde se dohodnou na provizi (obvykle kolem 3-5% z prodejní ceny) za úspěšný prodej. Kanceláře se věnují propagaci nemovitosti, organizují prohlídky, vyjednávají ceny a zajišťují potřebnou dokumentaci.
  • Chování a záměr: Realitní kanceláře v Česku se snaží dosáhnout co nejlepší ceny pro své klienty. Mohou být aktivními vyjednavači a podporují prodejce v každém kroku. Zaměřují se na dosažení co největšího prodejního zisku.
  • Služby: Kromě zprostředkování prodeje mohou kanceláře poskytovat i služby související s právními a administrativními aspekty prodeje. To může zahrnovat přípravu smluv, právní konzultace a další podpůrné služby.

USA:

  • Postupy jednání: V USA je často důraz na samostatnou práci prodávajících a kupujících. Realitní agenti slouží jako poradci a asistenti v procesu, ale často nejsou tak aktivní jako v Česku. Klienti podepisují smlouvu s realitním agentem, která definuje provizi agenta (obvykle 5-6% prodejní ceny, která se pak rozdělí mezi agenta prodávajícího a agenta kupujícího).
  • Chování a záměr: Realitní agenti v USA se více zaměřují na asistenci a usnadnění procesu pro klienty. Cílem je dosáhnout co největší spokojenosti klientů a pomoci jim najít vhodnou nemovitost za spravedlivou cenu.
  • Služby: Agenti v USA se zaměřují na vyhledání nemovitostí podle požadavků klienta a usnadnění celého procesu prodeje nebo nákupu. Právní a administrativní aspekty často zvládají specializované firmy mimo realitní agenturu.

Rozdíly:

  • Úroveň aktivity: České kanceláře jsou obvykle aktivnější v procesu a řídí ho více, zatímco v USA se dává větší důraz na samostatnou roli prodávajících a kupujících.
  • Zapojení agentů: V Česku mohou agenti být silnějšími vyjednavači a aktivnějšími hráči, zatímco v USA jsou agenti spíše poradci a usnadňují proces.
  • Provize: V Česku je provize často nižší (3-5%), zatímco v USA je typicky vyšší (5-6%), ale rozděluje se mezi agenty prodávajícího a kupujícího.
  • Závislost na agentech: V Česku může být závislost na realitních kancelářích větší, zatímco v USA mají lidé tendenci více se spoléhat na vlastní iniciativu.

Celkově řečeno, obě země mají odlišný přístup k realitnímu trhu, s různými důrazy na úlohu a zodpovědnosti realitních profesionálů a klientů samotných.

Want to say something? Post a comment

Download document

Před stažením tohoto dokumentu zadejte svůj e-mail

Translate »

Compare