Provize pro Rk, prodávající nebo kupující

Provize pro Rk, prodávající nebo kupující

69 / 100

Provize pro Rk, prodávající nebo kupující

Provize pro Rk, prodávající nebo kupující? To je otázka, která občas zaměstná každého znás. Jak by to mělo být správně a jak si ji makléř a hlavně kdy si ji zaslouží?

Připravili jsem tady pro vás pár rad, jak by to mělo být správněa co byste mělo požadovat po makléři, respektivě po realitní kanceláři a věřte, není to nic složitého, stačí jen dodržet pravidla hry na obou stranách a můžete být spokojeni.

Otázka, kdo by měl platit makléře provizí za prodaný byt nebo dům, a co by měl makléř udělat, se řeší prostřednictvím makléřské smlouvy a zvyklostí na trhu nemovitostí. Zde jsou některé klíčové body týkající se provize a povinností makléře:

Kdo platí provizi makléři:

  1. Prodejce: Tradičně je obvyklé, že provizi za služby makléře platí prodejce nemovitosti. To znamená, že prodejce zaplatí makléři určitou procentuální částku (provizi) z konečné ceny nemovitosti poté, co je prodej úspěšně dokončen. Toto nastavení je běžné v mnoha částech světa.
  2. Kupující: V některých případech může být dohodnuto, že kupující zaplatí makléři provizi. To se může stát, pokud je kupující výrazně motivován najít konkrétní nemovitost a využít služby makléře.
  3. Obě strany: V některých případech jsou náklady na provizi rozděleny mezi prodejce a kupujícího, což se nazývá “dvojitá provize.” Každá strana platí svou část provize makléři.

Co by měl makléř udělat:

  1. Hodnocení nemovitosti: Makléř by měl provést oceňování nemovitosti, aby stanovil spravedlivou tržní cenu.
  2. Marketing a propagace: Makléř by měl aktivně propagovat nemovitost na trhu. To může zahrnovat fotografování nemovitosti, vytvoření inzerátů, publikování na různých inzertních portálech a organizaci prohlídek pro potenciální zájemce.
  3. Jednání a komunikace: Makléř by měl vyjednávat s potenciálními kupujícími nebo prodejci a poskytovat průběžnou komunikaci ohledně nabídek, podmínek a dalších důležitých aspektů prodeje nemovitosti.
  4. Příprava smlouvy: Makléř by měl pomoci při přípravě kupní nebo prodejní smlouvy a zabezpečit, aby byly zohledněny veškeré relevantní podmínky a požadavky.
  5. Dokumentace a uzávěrka transakce: Makléř by měl vést dokumentaci a zajistit, aby byla transakce uzavřena v souladu se všemi právními požadavky a dohodnutými podmínkami.

Výše provize, kterou makléř obdrží, je obvykle stanovena v makléřské smlouvě, kterou podepíšou makléř a klient (buď prodejce nebo kupující). Obvykle se jedná o procento z konečné ceny nemovitosti, ale může se lišit v závislosti na regionu a dohodě mezi stranami.

Je důležité mít na paměti, že makléři mají etickou povinnost jednat v nejlepším zájmu svých klientů a poskytovat kvalitní služby během celého procesu prodeje nebo nákupu nemovitosti.

Want to say something? Post a comment

Download document

Před stažením tohoto dokumentu zadejte svůj e-mail

Translate »

Compare